Regulamin

§1

Postanowienia ogólne oraz definicje

 1. Administratorem danych osobowych jest CLT Karol Mucha z siedzibą w Podłężu, adres: Podłęże 327, o numerze NIP: 6832117738 oraz REGON: 520296914.

§2

Definicje

 1. Clotio – Portal tworzący stylizacje w oparciu o dostępne narzędzia AI oraz dopasowujący ubrania do danych stylizacji.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.clotio.com
 3. Partner – firma współpracująca z Clotio.

§3

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści, grafik, logo i innych materiałów zawartych na stronie są własnością serwisu partnerskiego.
 2. Materiały te są wykorzystywane na podstawie odpowiednich licencji lub pochodzą ze stron firm partnerskich, z których uzyskano odpowiednie zezwolenia na ich publikację.

§4

Polityka Prywatności i Cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na używanie plików cookies.
 2. Brak konieczności logowania się na stronie. Działamy z poszanowaniem prywatności użytkowników, nie zbierając żadnych danych osobowych, poza informacjami gromadzonymi przez pliki cookies.

§5

Przekierowania do Strony Producenta

 1. Po kliknięciu na obrazek lub link partnerski, użytkownik może zostać przekierowany na stronę producenta lub sprzedawcy danego produktu.
 2. Clotio.com nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki partnerskie.

§6

Zmiany w Regulaminie

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej serwisu.

§7

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO/GDPR

 1. Strona gromadzi jedynie dane nieosobowe za pomocą plików cookies. Brak jest zbierania danych identyfikujących użytkowników.
 2. W przypadku przekierowania do strony partnerskiej, użytkownik podlega polityce prywatności tej strony, na którą serwis partnerski nie ma wpływu.

§8

Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z witryny, w tym za błędy, przerwy w działaniu, utratę danych, wirusy czy inne szkodliwe elementy.
 2. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko.

§9

Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
 2. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących regulaminu, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem serwisu.